Slovensky English
Domov > Mobilné aplikácie > Tvorca odkazov

Tvorca odkazov

Manuál aplikácie

1. Vytvorenie nového odkazu
2. Odstránenie existujúceho odkazu

1. Vytvorenie nového odkazu
Na úvodnej obrazovke pomocou tlačidla ... otvoríme výber cieľa odkazu.
Z dialógu vyberieme požadovaný typ odkazu:
- WEB Stránka - Odkaz na WEBovú stránku
- Galéria - Odkaz na dokument v galérii mobilu
- Stiahnuté - Odkaz na dokument v priečinku stiahnutých súborov
- Pamäťová karta - Odkaz na dokument umiestnený na pamäťovej karte
- Bluetooth - Odkaz na dokument umiestnený v priečinku prijatých súborov cez Bluetooth

Ak vytvárame odkaz na WEBovú stránku, aplikácia vyžiada zadanie URL adresy stránky v opačnom prípade sa zobrazí prieskumník s prednastaveným požadovaným priečinkom. Klikom na názov podpriečinka zobrazíme jeho obsah, prípadne klikom na [...] sa vrátime o úroveň vyššie. Zvolený súbor potvrdíme klikom na tlačidlo Vybrať.

Podla typu zvoleného odkazu, prípadne typu súboru, aplikácia zvolí príslušnú ikonu. V prípade, ak je súbor obrázok a má kompatibilný formát, ako ikona bude použitá miniatúra vygenerovaná z obrázka. Kliknutím na ikonu je ju možné zmeniť, a to niektorou z preddefinovaných ikon programu alebo vlastným obrázkom z Galérie, Stiahnutých súborov, Pamäťovej karty alebo súborov prijatých cez Bluetooth.

2. Odstránenie existujúceho odkazu
Odkazy vytvorené aplikáciou sú štandardné odkazy systému Android a preto môžu byť odstránené štandardným spôsobom. Samotný postup závisí od výrobcu telefónu, resp. nadstavby systému Android, najčastejšie sa pri podržaní ikony odkazu zobrazí príslušný symbol odstránenie, kde je ikonu potrebné presunúť.

 
© Copyright mofo22 2021
Please select your language.
Prosím zvoľte svoj jazyk.