Slovensky English
Domov > Mobilné aplikácie > ShopList

ShopList

Manuál aplikácie

1. Prehľad funkcií programu
2. Vytváranie nákupného zoznamu
3. Označenie položky za nakúpenú a jej výmaz

1. Prehľad funkcií programu
Aplikácia obsahuje tieto funkcie:
- Nákupné zoznamy po dňoch - Položky v nákupných zoznamoch sú rozdelené po dnoch, jednotlivé položky je však možné označiť ako špeciálne, ktorá sa budú zobrazovať vo všetkých zoznamoch.
- História položiek
- Všetky položky ktoré už boli niekedy pridané, sú odpamätané a aplikácia názvy ponúka ako nápovedu na rýchlejšie zadanie položky.
- Uzamknutie orientácie obrazovky - Ikona na spodnej časti obrazovky umožnuje uzamknút orientáciu obrazovky, aby nedochádzalo k jej rotovaniu pri manipulácii z telefónom
- Deaktivovanie automatického zámku obrazovky - Ikona na spodnej časti obrazovky umožnuje deaktivovat automatický zámok obrazovky ked potrebujete mat váš nákupný zoznam stále viditeľný
- Odoslať zoznam ako SMS
- Umožnuje odoslať zoznam ešte nenakúpených položiek ako SMS. Túto funkčnost nájdeme v menu "Viac" -> "Poslať ako SMS"


2. Vytváranie nákupného zoznamu
Prvým krokom k vytvoreniu nákupného zoznamu je voľba dátumu.
Môžeme tak urobiť nasledovne:
- Kliknutím na dátum - Zobrazí sa jednoduchý dialóg na výber dátumu
- Dlhším podržaním na dátume - Zvolí aktuálny dátum
- Tlačidlami "<" a ">" - Je možné sa posúvať po jednom dni dopredu alebo dozadu.
- Voľbou "Zmeniť dátum" v menu - Zobrazí dialóg na výber dátumu

Po výbere požadovaného dátumu pokračujeme vyvolaním dialógu na pridanie položky:
- Klikom na tlačidlo "+" v ľavom dolnom rohu
- Klikom na voľbu "Pridať položku" v menu aplikácie

V dialógu zadáme názov položky a prípadne aj približnú cenu. Počas písania názvu položky sa automaticky filtruje zoznam historických položiek, s ktorých si môžeme vybrať. Pokračujeme kliknutím na tlačidlo "+".

Ak chceme aby konkrétna položka bola vo všetkých zoznamoch, označíme ju za špeciálnu dlhším pridržaním, aź kým sa jej názov neoznačí hrubým písmom.


3. Označenie položky za nakúpenú a jej výmaz
Krátkym kliknutím na položku v zozname ju označíme za nakúpenu (prečiarknutú). Všetky nakúpené položky zo zvoleného zoznamu vymažeme cez menu "Vyčistiť"


 
© Copyright mofo22 2021
Please select your language.
Prosím zvoľte svoj jazyk.