Slovensky English
Domov > Aplikácie pre PC > MediaController

MediaController

Manuál aplikácie

1. Základný popis fungovania aplikácie
2. Prvé spustenie aplikácie
3. Zmena nastavení

1. Základný popis fungovania aplikácie
Aplikácia nahrádza multimediálne klávesy na klávesnici formou vždy prístupných virtuálnych tlačidiel na obrazovke.
Obsahuje základné multimediálne príkazy: play/pauza, stop, predchádzajúca a nasledujúca skladba, zníženie a zvýšenie hlasitosti vrátane funkcie mute.
Okno aplikácie je viditeľné nad všetkými oknami na obrazovke aj vzdialenými pracovnými plochami (RDP).

2
. Prvé spustenie aplikácie

Pri prvom spustení aplikácie budete vyzvaný na zvolenie jazyka aplikácie.
Aplikácia so štandardným vzhľadom sa zobrazí v strede obrazovky, pozíciu aplikácie môžete zmeniť podržaním ľavého tlačidla myši nad aplikáciou a následným presunutím kurzora myši.

3. Zmena nastavení
Nastavenia aplikácie sú prístupné cez ikonu aplikácie v panely upozornení (vedľa hodín v hlavnom panely). Pravým klikom na ikonu aplikácie vyvoláme kontextové menu, nájdeme nasledujúce možnosti:
- Zmena pozície
- Zobrazí dialóg na zmenu pozície aplikácie, kde môžete priamo zadať požadované umiestnenie aplikácie, prípadne zvoliť zarovnanie aplikácie k rohom obrazovky.
- Zmeniť vzhľad
- Zobrazí dialóg na výber vzhľadu z nainštalovaných vzhľadov s možnosťou inštalácie nových.
- Jazyk
- Zobrazí dialóg na výber jazyka

 
© Copyright mofo22 2021
Please select your language.
Prosím zvoľte svoj jazyk.